¡Boas Festas! / ¡Felices Fiestas!


A entrada de hoxe é diferente... quero mostrar a todos os que a miudo seguides as miñas publicacións o belen que todos os anos por Navidade poñemos na miña casa, e no que colaboramos toda a familia... sempre distinto, sempre con algo novo...
La entrada de hoy es diferente... quiero enseñar a todos los que a menudo seguís mis publicaciones el belén que todos los años por Navidad ponemos en mi casa, y en el que colaboramos toda la familia... siempre diferente, siempre con algo nuevo...

É un belen con aires moi galegos, por iso, a entrada se merecía ser escrita en galego, pero traducida o castelán para mellor comprensión de todos os públicos... en primeiro lugar, unha visión xeral...
Es un belen con aires muy gallegos, por eso, la entrada se merecía ser escrita en gallego, pero traducida al castellano para mejor comprensión de todos los públicos... en primer lugar, una visión general...


 
Como todo belen, comeza co nacemento do neno Xesús nun portal de Belen...
Como todo belen, empieza con el nacimiento del niño Jesús en un portal de Belén...
 
 
María, Xosé e o neno Xesús na sua cuna, agarimado polo calor dunha mula e dun boi.. (ainda que o Papa agora diga que non... despois de tantos anos, non imos cambiar a tradición... jeje!)
María, José y el niño Jesús en su cuna, arropado por el calor de una mula y un buey... (aunque el Papa ahora diga que no... después de tantos años, no vamos a cambiar la tradición... jeje!)
 
 
Unha muller ataviada cas suas mellores galas estao visitando e levoulle un agasallo...
Una mujer vestida con sus mejores galas lo está visitando y le llevó un regalo...
 
 

Ó carón do portal hai unha pequena casiña...
Al lado del portal hay una pequeña casita...

 
 Xa están chegando os Reis Magos cargadiños de agasallos...
Ya están llegando los Reyes Magos cargaditos de regalos...
 


Ó carón do portal e  da fervenza está a casiña dun xoven leñador que está traballando...
Cerca del portal y de la cascada está la casita de un joven leñador que está trabajando..Outra muller vai de camiño cunha cesta na cabeza chea de castañas...
Otra mujer va de camino con una cesta en la cabeza llena de castañas...

 
 Pola ponte, unha rapariga ven do mercado co seu burriño cargado...
Por el puente, una niña viene del mercado con su burrito cargado...


Un home camiña arredor do palleiro co seu cabalo....
Un hombre camina alrrededor del pajar con su caballo...
 
 
Nun corral unha muller dalle de comer as galiñas, capons, ocas... etc...
En un corral una mujer le da de comer a las gallinas, capones, ocas... etc...
 
 

Pola ponte antiga ven trotando un cabalo montado por un neno, e diante deles ven un protriño...
Por el puente antiguo viene trotando un caballo mantado por un niño y delante de ellos viene un potrillo...


Un pescado amosa ledo a troita que acaba de pescar no rio...
Un pescador enseña contento la trucha que acaba de pescar en el rio... Non podía faltar a panadería na que podemos atopar doces típicos do Nadal como o roscón de Reis, además de pan recen saído do forno que aínda está cocendo...
No podía faltar la panadería en la que podemos encontrar dulces típicos de la Navidad, como el roscón de Reyes, además de pan recién salido del horno que aún está cociendo...E a escola... unha mestra ca enciclopedia Álvarez na man ensina ós meniños do lugar...
Y la escuela... una maestra con la enciclopedia Álvarez en la mano enseña a los pequeños del lugar...


Un cerrado de porcos a unha beira do rio, e a outra unha muller lavando a roupa...
Un cerrado de cerdos a un lado del río, y del otro una mujer lavando la ropa... 
 
 
Á porta da igrexa o monaguillo, e duas raparigas votando unha parrafada...
A la puerta de la iglesia el monaguillo, y dos niñas charlando...
 

Na cada que está o caron da igrexa unha nena está trallando dentro...
En la casa que está al lado de la iglesia una niña está trabajando dentro...

 
Un pouco mais atrás ven unha moza cun cesto con ovos recén collidos no seu galiñeiro para ofrecerlle o neno Xesús...
Un poquito más atrás viene una chica con un cesto con huevos recién cogidos en su gallinero para ofrecerle al niño Jesús...Na praza duas doncelas falan...
En la plaza dos doncellas charlan...


Hai unhas escaleiras que van dar o mercado do Rei, e nelas atopamos unha rapaza e mais un gaiteiro...
Hay unas escaleras que van a dar al mercado del Rey, y en ellas encontramos una niña y un gaitero...


Chegamos ó castelo do Rei Herodes... na porta está o mesmiño Herodes e na parte alta dous gardas custodiano...
LLegamos al castillo del Rey Herodes... en la puerta está el mismisimo Herodes y en la parte alta dos guardias lo custodian... 

Nunha ala do castelo hai unha tendeira con teas de cores, e unha moza nova está comprando un anaco para facerlle un bonito traxe ó neno que acaba de nacer...
 En un ala del castillo hay una tendera con telas de colores, y una chica joven está comprando un trozo para hacerle un bonito traje al niño que acaba de nacer...

 
Así é a praza do mercado do Rei...
Así es la plaza del mercado del Rey...
 

Unha rapaza vende fabas...
Una chica vende habas...
 
 
Outra, casañas asadas...
Otra, castañas asadas...

 
Na cantina, a taberneira sirvelle unha taza de viño tinto con unha ración de polbo a un dos feirantes...
En la cantina, la tabernera le sirve una taza de vino tinto con una ración de pulpo a uno de los feriantes...


O señor troixo a vender un cesto de piñas...
El señor trae a vender un cesto de piñas...


Na taberna do mercado, como en calquer outra podemos atopar aceite, pemento, leite, chourizos, morcillas, aguardente, etc.
En la taberna del mercado, como en cualquier otra podemos encontrar aceite, pimiento, leche, chorizos, morcillas, aguardiente, etc. Por outra banda, unha rapaza tira de dous bois que están arando a terra na que seu pai vai sementar trigo...
Por otro lado, una niña tira de dos bueyes que están arando la tierra en la que su padre va a sementar trigo... 
Unha avoa calceta un xersei mentres atende a pota que ten o lume co cocido, baixo a atenta mirada do seu gato...
Una abuela calceta un jersey mientras atiende la pota que tiene al guego con el cocido, bajo la atenta mirada de su gato...

 
No mismo intre o neto, cumprindo co seu oficio de afiador, está afiando un fouciño...
En el mismo momento el nieto, cumpliendo con su oficio de afilador, está afilando una hoz...
 

 
O pastor coida o seu rebaño de ovellas e cabras baixo un arbol con un niño de paxariños...
El pastor cuida su rebaño de ovejas y cabras bajo un arbol con un nido de pajaritos...

 
A sua dona, que xa se enterou da chegada do neno Xesús, vai de camiño para agasallalo con un cabrito...
Su mujer, que ya se enteró de la llegada del niño Jesús, va de camiño para regalarle un cabrito...
 
 
E por último, unha muller con un cesto de piñas na cabeza tira dunha parexa de bois que a sua vez tiran dun carro cheo de paos e nos que ven subida a filla...
Y por último, una mujer con un cesto de piñas en la cabeza tira de una pareja de bueyes que a su vez tiran de un carro lleno de palos y en los que viene subida la hija...

 
Espero que vos gustara... e que pasedes unhas Boas Festas!!
Espero que os gustara... y que paseis unas Felices Fiestas!!
 
Un besote.
Fátima.
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario